Leathery miễn phí kiểu chữ – Tải xuống tức thì

Jun 16, 2022 Uncategorized

Kiểu chữ miễn phí – Tải xuống tức thì
Gói kiểu chữ Leathery là một phông chữ cổ điển thủ công với ký tự độc đáo, với 3 phông chữ khác nhau (smallcaps, chữ hoa và capslock TTF và OTF định dạng) với tổng số 402 glyph mà bạn có thể hiển thị khác nhau. Lấy cảm hứng với hoang dã, sắc nét, xe máy, hộp sọ, động vật, bắt đầu với khái niệm này.
Điều này sẽ tạo ra một logo hoàn hảo hoặc một huy hiệu, với nhiều kết hợp có sẵn.
Chúng tôi cảm ơn Ramandhani Nugraha đã cung cấp cho chúng tôi Freebie tuyệt vời này. Kiểm tra nhiều phông chữ tuyệt vời hơn ở cửa hàng thị trường sáng tạo Inramandhani.
Để mua toàn bộ gói FONT KIỂM TRA ->

Để biết thêm tài nguyên miễn phí, bạn có thể kiểm tra ctaegory miễn phí của chúng tôi.

0/5 (0 đánh giá)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *